Centru de Ajutor

Africa de Sud

Comisia de Supraveghere Financiară din Africa de Sud (FSCA ZA)
Website Oficial

FSB este o instiuție independentă, înființată să supravegheze sector financiar non-bancar în interesul public, susținută în totalitate de către taxele și impozitele percepute în industrie.

După mai bine de 20 de ani de reglementare a sectorului financiar non-bancar al Africii de Sud, FSB a devenit o autoritate recunoscută în sectorul său de activitate atât la nivel local cât și internațional. De-a lungul timpului a contribuit la stabilitatea industriei în timp ce își îndeplinea mandatul de a proteja consumatorul de produse și servicii financiare.

Armenia

Banca Centrală a Armeniei (CBA)
Website Oficial

Banca Centrală a Republicii Armenia, în scopul de a fi recunoscută ca o entitate prestigioasă, transparentă, independentă, de partajare a cunoștințelor efective, precum și în virtutea:

 • Constituției Republicii Armenia;
 • obiectivele care i-au fost conferite prin Legea Republicii Armenia privind Banca Centrală;
 • cea mai bună experiență internațională pentru o dezvoltare economică durabilă și o perspectivă pentru integrarea europeană;
 • dorința de a juca un rol cheie în furnizarea de servicii financiare la nivel regional;
 • tendințele de dezvoltare și cea mai bună experiență internațională pentru băncile centrale ca unități instituționale esențiale

conturează dezvoltarea potențialului Băncii Centrale și mobilizează resurse în următoarele direcții:

 1. Politica monetară
 2. Stabilitatea și dezvoltarea sistemului financiar
 3. Statistici
 4. Sistemul de plată și decontare precum și ciclul banilor în numerar
 5. Dezvoltarea instituțională a Băncii Centrale

Australia

Comisia Pieței de Capital și a Investițiilor a Australiei (ASIC)
Website Oficial

ASIC este organismul de reglementare a serviciilor corporatiste și a pieței financiare din Australia.

ASIC contribuie la reputația și bunăstarea Australiei prin oferirea asigurării că piețele financiare din Australia sunt corecte și transparente, totodată oferind încredere și informând continuu investitorii și consumatorii de servicii financiare.

Bahamas

Comisia Titlurilor de Valoare din Bahamas (SCB)
Website Oficial

Comisia Pieței de Capital din Bahamas (“Comisia”) este o instituție independentă înființată în 1995 ca urmarea "Securities Board Act din 1995". Această lege a fost îmbunătățită și înlocuită de noua legislație. Mandatul comisiei este acum definit în "Securities Industry Act din 2011 (SIA, 2011)". Comisia este responsabilă pentru administrarea SIA din 2011 și pentru Investment Funds Act din 2003 (IFA, 2003), ce supraveghează și reglementează activitatea fondurilor de investiții, titlurilor de valoare și a pietei de capital. Comisia a fost propusă pentru aplicarea legii "Inspector of Financial and Corporate Services" efectiv din 1 Ianuarie 2008 și este responsabilă pentru administrarea "Financial and Corporate Service Providers Act" din 2000.

Obiectivul Comisiei este de a supraveghea și reglementa activitățile fondurilor de investiții, titlurilor de valoare și a pietei de capital, de a proteja investitorii totodată cu sporirea încrederii în instituțiile publice precum și a integrității acestor piețe.

Belarus

Banca Națională a Republicii Belarus (NBRB)
Website Oficial

Banca Națională a Republicii Belarus (denumită în continuare „Banca Națională”) este banca centrală și o agenție guvernamentală a Republicii Belarus care funcționează exclusiv în interesul Republicii Belarus.

În desfășurarea activităților sale, Banca Națională este ghidată de Constituția Republicii Belarus, Codul bancar al Republicii Belarus, legile Republicii Belarus, actele juridice de reglementare ale președintelui Republicii Belarus și Statutul Băncii Naționale a Republicii Belarus și este independentă în activitățile sale.

Banca Națională este o persoană juridică care are sigiliul cu Stema de stat a Republicii Belarus și o înscripție "Национальный банк Республики Беларусь" (Banca Națională a Republicii Belarus).

Principalele obiective ale Băncii Naționale sunt următoarele:

 • asigurarea stabilității prețurilor;
 • menținerea stabilității sistemului bancar din Republica Belarus;
 • asigurarea funcționării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de plăți.

Belize

Comisia pentru Servicii Financiare din Belize (FSC Belize)
Website Oficial

Comisia pentru Servicii Financiare (FSC) este organismul de reglementare pentru serviciile financiare nebancare din Belize, în special pentru acele servicii furnizate de entități licențiate sau înregistrate în conformitate cu Legea Comisiei pentru Servicii Financiare, Cap. 272 Ediția revizuită 2020 și Securities Industry Act, 2021 (SIA).

FSC Belize este un organism statutar independent de autofinanțare care oferă reglementări orientate spre servicii, continuă, bazate pe riscuri, care se bazează pe integritate, responsabilitate, adaptabilitate și fiabilitate.

Brazilia

Banca Centrală a Braziliei (Bacen)
Website Oficial

În 1964, Legea bancară (nr. 4.595) a creat Consiliul Monetar Național (CMN) — ca cea mai înaltă autoritate de reglementare macroeconomică și financiară — și Banca Centrală a Braziliei (Banco Central do Brasil - BCB).

În acest cadru instituțional, BCB își îndeplinește funcțiile de autoritate monetară, de reglementare și de supraveghere în conformitate cu liniile directoare emise de CMN. Este demn de subliniat că guvernatorul BCB are unul dintre cele trei voturi în fiecare deliberare a CMN.

Să asigure stabilitatea puterii de cumpărare a monedei, să promoveze un sistem financiar solid, eficient și competitiv și să promoveze bunăstarea economică a societății.

În ceea ce privește stabilitatea prețurilor, BCB consideră că cea mai bună contribuție a politicii monetare la creșterea economică durabilă, șomaj scăzut și îmbunătățirea condițiilor de viață ale oamenilor este menținerea inflației la un nivel scăzut, stabil și previzibil, în concordanță cu experiențele internaționale și interne.

În paralel, BCB definește stabilitatea financiară ca funcționarea regulată, în timp și în orice scenariu economic, a sistemului responsabil de intermedierea financiară între gospodării, societăți nefinanciare și guvern.

Prerogativa de reglementare a BCB în calitate de supraveghetor financiar este împărtășită cu Comisia Braziliană a Valorilor Mobiliare (CVM), în conformitate cu domeniile lor de reglementare respective.

Bulgaria

Banca Națională a Bulgariei (BNB (MiFID))
Website Oficial

Obiectivul major al Băncii Naționale a Bulgariei este stabilitatea prețurilor prin asigurarea stabilității monedei locale. Banca Națională a Bulgariei acceptă crearea și funcționarea unor sisteme de plăți eficiente și își exercită autoritatea asupra acestora.

Comisia de Supraveghere Financiara a Bulgariei (FSC BG (MiFID))
Website Oficial

Principala misiune a instituției este să asiste prin mijloace legale, administrative și informaționale menținerea stabilității și transparenței sectorului financiar nebancar și să asigure protecția consumatorilor de servicii financiare.

Cambodgia

Reglementatorul Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare din Cambodgia (SECC)
Website Oficial

Viziunea SECC
Reglementatorul Pieței de Capital al Cambodgiei (SECC) este înființată în conformitate cu legea privind emiterea și tranzacționarea valorilor mobiliare neguvernamentale (Preah Reach Kram nr. NS / RKM / 1007/028). SECC reglementează industria valorilor mobiliare din Cambodgia pentru a contribui la dezvoltarea socio-economică prin mobilizarea de capital din partea investitorilor publici și privați pentru a satisface cererea de finanțare pentru alți antreprenori.

Misiunile SECC sunt:

 1. Dezvoltarea și menținerea încrederii investitorilor din Regatul Cambodgiei prin protejarea drepturilor lor legale și asigurarea faptului că oferta, emiterea, cumpărarea și vânzarea valorilor mobiliare se desfășoară într-un mod corect și ordonat;
 2. Promovarea reglementării eficiente, eficienței și dezvoltării ordonate a piețelor valorilor mobiliare;
 3. Încurajarea varietății de instrumente de economisire prin cumpărarea de valori mobiliare și alte instrumente financiare;
 4. Încurajarea investițiilor și participării străine pe piețele valorilor mobiliare din Regatul Cambodgiei;
 5. Sprijin la facilitarea privatizării întreprinderilor de stat din Regatul Cambodgiei.

Canada

Comisia de Supraveghere Financiară din British Columbia (BCSC)
Website Oficial

BCSC este o instituție guvernamentală teritorială responsabilă cu controlul și guvernarea dinamică a pieți de capital datorită autonomiei și ajustabilității. Fiind una din agențiile guvernamentale, raportează către legislația federală responsabilă pentru administrarea pieței de capital. Autofinanțarea BCSC evidențiază faptul că nu plătitorii de taxe ci participanții la piață contribuie la funcționarea pieței de capital.

BCSC își asumă responsabilitatea pentru reglementarea pieței de capital în British Columbia prin legislatia Federală a Pieței de Capital.

Protejarea și promovarea interesului investitorilor este obiectivul principal al BCSC care poate fi atins doar prin impregnarea următoarelor idei:

 • O piață echilibrată și transparentă ce garantează certitudinea și încrederea participanților
 • Dezvoltarea sectorului pieței de capital prin competitivitate și dinamică promovând astfel oportunități multiple pentru investitorii în piata de capital.
Comisia Pieței de Capital din Ontario (OSC)
Website Oficial

Toate piețele de capital din Ontario, încluzând piețele de valori mobiliare, piețele derivate și instrumentele cu venit fix sunt sub reglementarea OSC. Fiind o instituție finanțată din surse proprii, OSC este în acelasi timp o instituție guvernamentală. Această înseamnă ca OSC este subordonată legislației federale respectiv sub Ministerul de Finanțe.

Atât "Commodity Futures Act" cât și "Securities Act" al provinciei Ontario sunt administrate și subordonate acestui organism. De asemenea "Business Corporations Act", mai exact câteva din prevederile acestuia sunt controlate ți reglementate de cître OSC.

Conform legislației OSC, obligațiile sunt stabilite în următoarele sectoare:

 • Dezvoltarea și aplicarea de reguli ce sporesc securitatea fondurllor investitorilor
 • Descurajarea practicilor ce duc în eroare investitorii precum și prevenția acestora
 • Cultivarea corectitudinii și integrării în piețele de capital
 • Adoptarea siguranței investitorilor și încrederea în piețe
Organizația de Reglementare în Industria Investițiilor a Canadei (IIROC)
Website Oficial

IIROC își desfasoară activitatea de reglementator fiind responsabilă de întocmirea și punerea în aplicare a legilor privind profesionalismul și modul de gestionare a afacerilor de către firmele de investiții și a angajaților acestora precum și de întocmirea și aplicarea regulilor de intergritate a pieței de capital canadiene privind activitatea de tranzacționare.

Pentru a-și îndeplini mandatul de organism reglementator național independent, IIROC este guvernată de principiile integrității, transparenței și onestității.

Cipru

Banca Centrală a Ciprului (CBC (MiFID))
Website Oficial

Apărarea stabilității sistemului financiar constituie una dintre principalele sarcini ale Băncii Centrale a Ciprului. Aceasta contribuie la realizarea acestui obiectiv, inter alia, prin realizarea supravegherii micro-prudențiale și a stabilității sistemului bancar.

Comisia Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare a Republicii Cipru (CySEC (MiFID))
Website Oficial

Comisia Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare a Republicii Cipru (CySEC) este o autoritate publică independentă de supraveghere pentru piața serviciilor de investiții financiare și ale tranzacțiilor de valori mobiliare desfășurate în cadrul Republicii Cipriote.

CySEC va executa supervizarea eficientă pentru a asigura protecția investitorilor și dezvoltarea corectă a pieței de capital.

Comisia Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare a Republicii Cipru (CySEC MiFID-STP)
Website Oficial

Comisia Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare a Republicii Cipru (CySEC) este o autoritate publică independentă de supraveghere pentru piața serviciilor de investiții financiare și ale tranzacțiilor de valori mobiliare desfășurate în cadrul Republicii Cipriote.

CySEC va executa supervizarea eficientă pentru a asigura protecția investitorilor și dezvoltarea corectă a pieței de capital.

Danemarca

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Danemarca (FSA DK (MiFID))
Website Oficial

Misiunea comisiei de supraveghere financiară din Danemarca este de a supraveghea diverse instituții financiare precum băncile, fondurile mutuale, institutțile de credit și companiile de asigurări. Asigurarea solvabilității este prioritatea de bază a acestei instituții de reglementare. Activitatea de supraveghere înseamnă ca toate instituțiile financiare trebuie să dețină fonduri proprii astfel încât să-și acopere toate riscurile.

Așadar toate piețele de capital din Danemarca sunt controlate de această organizație. Aceasta supraveghează de asemenea dacă instituțiile financiare își îndeplinesc îndatoririle și obligațiile cu privire la publicarea tuturor infomațiilor (prospecte, informații din interior, etc.). În cele din urmă toate cazurile de abuz de piață sunt sancționate de către Comisia de supraveghere Daneză. În afara activitații de supraveghere, această instituție contribuie la colectarea de date statistice precum și la asistarea în dezvoltarea legislației financiare.

Elveția

Autoritatea de Supraveghere a Piețelor Financiare din Elveția (FINMA)
Website Oficial

FINMA își desfasoară activitatea sa de supraveghetor în interesul Centrului Financiar din Elveția pentru investitori, creditori și asiguratori.

Obiectivul principal al organismului de supraveghere al piețelor financiare este să asigure funcționarea corespunzătoare al piețelor financiare și protejarea clienților împotriva insolvenței.

Emiratele Arabe Unite

Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Financiare din Abu Dhabi (ADGM FSRA)
Website Oficial

ADGM consideră că o piață corectă, eficientă și transparentă este fundamentală pentru a răspunde nevoilor dinamice și în creștere ale economiei Abu Dhabi și ale piețelor globale. Autoritatea de Reglementare a Serviciilor Financiare a ADGM a fost înființată pentru a susține un mediu progresiv de servicii financiare și pentru a menține integritatea întregului centru financiar internațional prin gestionarea oricărei expuneri potențiale la riscuri și a impacturilor nedorite.

Cadrul de reglementare al FSRA, ale cărui reglementări și reguli sunt modelate pe standarde și bune practici recunoscute la nivel internațional, asigură că entitățile financiare operează în ADGM cu certitudine și fac acest lucru în condiții de concurență echitabile și că interesul clienților și a cel a investitorilor este protejat.

FSRA are o abordare deschisă și progresivă în menținerea și dezvoltarea cadrului său de reglementare, privind către organismele internaționale de stabilire a standardelor și reacționând la inovațiile de pe piață și asumând o implicare semnificativă a părților interesate prin consultări publice, atunci când ia în considerare modificări ale cadrului său de reglementare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Dubai (DFSA)
Website Oficial

Activitatea economica în spațiul liber din Dubai este reglementată de DFSA.

Managementul resurselor și a valorilor mobiliare, executarea serviciilor bancare, finanțele islamice, tranzacționarea acțiunilor internaționale și a derivatelor cât și sectorul asigurărilor intră sub incidență și competențele DFSA.

Activitatea DFSA este bazată pe principiul riscurilor și evitarea implicațiilor reglementatoare ne-necesare. Mai mult, DFSA precizează clar că obligațiile fiecărei instituții sunt de a se conforma măsurilor de risc stabilite de reglementator.

Sub aceste circumstanțe, prioritățile includ optimizarea riscului de afaceri pentru ciclul economic identificat, evaluarea riscurilor pentru a consolida piața locală și internațională.

Conform DFSA, eficiența reglementărilor bazate pe modelele de risc este mult mai importantă decât modul de implementare.

Autoritatea Pieței de Capital și a Mărfurilor din EAU (SCA UAE)
Website Oficial

Atingerea sarcinilor federale a fost dintotdeauna principalul obiectiv al Autorității Pieței de Capital și a Mărfurilor. Actele sale normative definesc și îmbunătățesc cadrul legal al companiilor implicate în sectorul piețelor mobiliare întărind astfel credibilitatea Autorității.

Autoritatea se luptă încontinuu să îmbunătățească administrarea companiilor aflate în subordine, notificându-le despre condițiile generale și legile federale relevante cât și despre alte acte normative suplimentare.

SCA poate licenția toate piețele de valori mobiliare din EAU ce sunt formate prin interconectarea electronică a instituțiilor publice locale.

Managementul pieței va trebui asigurat de comisiile locale cuprinzând doar acei membrii care nu sunt participanți la piața de capital sub forma de institutii publice-private sau activități ale caselor de brokeraj.

Principalele obiective al acestei agenții sunt:

 • de a proteja investitorii
 • definirea unui comportament adecvat care promovează o afacere corecta și o eficiență a pieței
 • adoptarea de măsuri relevante de control.
Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite (CB UAE)
Website Oficial

Responsabilitatea principală a Băncii Centrale (CB UAE) este să formuleze și implementeze politici bancare, de creditare și monetare, pentru a asigura creșterea sustenabila a economiei naționale a UAE într-o maniera echilibrată.

Banca Centrală (CB UAE) are ca obiectiv menținerea unui curs fix al monedei naționale (dirham) în relație cu dolarul american (USD) și de asigura convertibilitatea gratuită a monedei naționale în monede străine, pe langa statutul de "Bancă a Băncilor", Bancă Guvernamentală și consultant financiar.

Europa

Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Europa (ESMA)
Website Oficial

De la 1 Ianuarie 2011 ESMA a început să funcționeze în locul fostei instituții CESR (Comitetul pentru Reglementarea Pieței de Capital din Europa). Cea din urmă a fost o instituție independentă la nivelul Comisiei Europene dând naștere la ESMA. De atunci ESMA și-a asumat responsabilitatea pentru protecția și suportul stabilității sectorului financiar din EU.

Având o colaborare îndeaproape cu EBA, EIOPA și alte organizații europene pentru supravegherea sistemului bancar, a pieței de asigurări și a pensiilor private, au asigurat ESMA întreținerea unei relații armonioase în interiorul sectoarelor financiare și a organismelor reglementatoare. Cu toate acestea rolul principal al ESMA rămâne neschimbat - de a crea și administra funcționarea corespunzătoare a piețelor de valori mobiliare. Acest lucru înseamnă sș ofere piețelor unitate, transparență, eficiență și corectitudine. Îmbunătățirea și întărirea sectorului de investiții este o altă prioritate a ESMA.

Germania

Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (BaFIN (MiFID))
Website Oficial

Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin) supraveghează băncile/ furnizorii de servicii financiare, brokerii de asigurări și tranzacționarea cu valori mobiliare.

BaFin operează în interesul public. Obiectivul său principal este să asigure funcționarea corespunzătoare, stabilitatea și integritatea sistemului financiar German. Clienții bancari, deținătorii de asigurări și investitorii trebuie să aibă încredere în sistemul financiar.

Gibraltar

Comisia Serviciilor Financiare din Gibraltar (GFSC)
Website Oficial

Comisia pentru servicii financiare din Gibraltar reglementează industria serviciilor financiare din Gibraltar.

Scopul nostru este de a proteja consumatorii, de a spori reputația Gibraltarului ca centru de servicii financiare de calitate și de a promova afaceri sustenabile.

GFSC supraveghează o gamă largă de firme, inclusiv auditori, bănci, manageri de companii, instituții de monedă electronică, furnizori de servicii de plată, furnizori de servicii de fonduri și fonduri, companii de asigurări, manageri și intermediari, firme de investiții și practicieni în insolvență.

Firmele care doresc să facă afaceri în sau din interiorul Gibraltarului trebuie să îndeplinească standardele și criteriile noastre atât în ​​faza de aplicare, cât și în mod continuu.

Activitatea noastră de supraveghere se concentrează în principal pe:

 • modul în care firmele sunt operate și guvernate;
 • identificarea riscurilor pentru consumatori;
 • reputația jurisdicției în general.

Grecia

Comisia Pieței de Capital a Republicii Elene (HCMC (MiFID))
Website Oficial

HCMC (Comisia Pieței de Capital a Republicii Elene) este unul dintre cele două organisme de reglementare pentru piața financiară din Grecia, cealaltă fiind Banca Națională a Greciei.

HCMC este responsabilă pentru supravegherea aplicării corespunzatoare a legislației pieței de capital. Participa decisiv la formarea cadrului de reglementare a pieței de capital, la nivel național, european și internațional, precum și contribuie activ la operațiunile Consiliului Uniunii Europene, ale ESMA și IOSCO.

Hong Kong

Comisia Financiară PLC (Fina Com)
Website Oficial

Comisia Financiară (FinCom PLC) este prima instituție neutră pentru soluționarea disputelor, ce este dedicată pieței Forex și care își desfășoară activitatea într-un mod în care transparența, rapiditatea și educația sunt valorile principale.

Comisia Financiară se asigură că traderii si brokerii beneficiază de o rezoluție foarte rapidă, eficientă, într-o manieră autentică și imparțială și se asigură că toți cei implicați în dispută obțin un răspuns bine fundamentat, contribuind per total la creșterea cunoștințelor despre Forex.

Comisia Pieței de Capital și a celei Derivate din Hong Kong (SFC HK)
Website Oficial

SFC reglementează și supraveghează operațiunile de pe piața de capital respectiv de pe piața futures, pentru protejarea investitorilor și pentru promovarea Hong Kong ca un centru financiar internațional, fiind cea mai importantă piață financiară din China.

Insulele Cayman

Autoritatea Monetară a Insulelor Cayman (CIMA)
Website Oficial

Pentru a proteja și spori reputația Insulelor Cayman ca al unui centru Financiar Internațional, Autoritatea Monetară a Insulelor Cayman are în componența sa o echipă de oameni foarte bine pregătiți și la curent cu tehnologia existentă, care desfășoară activități corespunzatoare, efective și eficiente, de supraveghere și reglementare în concordanță cu standardele internaționale în vigoare, prin menținerea unui curs de schimb stabil incluzând aici un management prudențial al rezervei valutare.

Insulele Cook

Comisia de Supraveghere Financiară din Insulele Cook (FSC Cook Islands)
Website Oficial

Comisia de Supraveghere Financiară (FSC) a luat ființă în Insulele Cook la 1 iulie 2003, înlocuind fosta Comisie pentru Servicii Financiare Offshore. Unitatea de Informații Financiare (FIU) a fuzionat cu FSC la 1 iulie 2012.

Viziunea FSC este: de a fi un organism de reglementare financiar care se angajează să exceleze, să sporească integritatea și să susțină creșterea și dezvoltarea centrului de servicii financiare din Insulele Cook.

Declarația de misiune a FSC este: să mențină un regim de supraveghere prudențială și investigativă eficientă, aplicând politici bazate pe riscuri și bazate pe informații, în conformitate cu cele mai bune practici acceptate la nivel internațional.

FSC Insulele Cook:

 • este un organism independent responsabil de supravegherea entităților financiare reglementate și a serviciilor financiare din Insulele Cook;
 • cuprinde Consiliul, Comisarul, Șeful UIF și personalul acesteia, personalul de supraveghere și Registrul Companiilor Internaționale și Trust-urilor Internaționale;
 • este autoritatea de acordare a licențelor pentru toate instituțiile financiare, ca bănci, asigurători, întreprinderile de schimb valutar și remitențele și companiile fiduciare;
 • operează Registrul companiilor internaționale și străine, al companiilor cu răspundere limitată, al trust-urilor internaționale, al parteneriatelor internaționale și al fundațiilor.

Insulele Virgine Britanice

Comisia de Servicii Financiare a Insulelor Virgine Britanice (BVIFSC)
Website Oficial

Comisia pentru Servicii Financiare din Insulele Virgine Britanice este unicul organism de reglementare a serviciilor financiare al teritoriului.

Comisia pentru Servicii Financiare este agenția responsabilă pentru autorizarea și licențierea companiilor sau persoanelor care doresc să întreprindă afaceri în domeniul serviciilor financiare, pentru monitorizarea mediului în care se desfăsoară aceste servicii financiare și pentru a proteja participanții împotriva oricărui serviciu ilegal sau neautorizat care este oferit în și pe teritoriul Insulelor Virgine Britanice.

Iordania

Comisia Valorilor Mobiliare a Iordaniei (JSC)
Website Oficial

Comisia Valorilor Mobiliare a Iordaniei reglementează, monitorizează și dezvoltă piața de capital a Iordaniei în probleme legate de funcționare, activități de servicii financiare și tranzacționare cu valori mobiliare, pentru a spori încrederea în economia națională, a încuraja investițiile și a proteja investitorii. De asemenea, actualizează legislația și evoluțiile tehnice în mod continuu și conform standardelor recente și a celor mai bune practici internaționale.

Comisia valorilor mobiliare a Iordaniei (FSC) este preocupată să atingă următoarele obiective:

 • Reglementarea și dezvoltarea pieței de capital.
 • Protejează investitorii în valori mobiliare din cadrul Amman Stock Exchange (ASE).
 • Protejează piața de capital de riscuri.

Irlanda

Banca Centrală a Irlandei (CBI (MiFID))
Website Oficial

CBI este responsabilă atât pentru politicile Băncii Centrale cât și pentru reglementările pieței financiare pentru menținerea stabilității prețurilor în Irlanda, prin politici formulate la nivelul Sistemului European (MiFID).

CBI continuă să ofere suport Guvernului pentru a-și îndepini rolul privind politicile monetare și programele de criză în relația cu Banca Centrală Europeană (ECB) și de asemenea continuă să contribuie cu programe de dezvoltare și analiză în cadrul Sistemului European.

CBI contiuă să implementeze atât politici monetare standarde cât și non-standarde dar și operatiuni la nivel descentralizat.

Italia

Comisia Națională pentru Companii și Bursa de Valori (CONSOB)
Website Oficial

Comisia Națională pentru Companii și Bursa de Valori (CONSOB) este autoritatea publică responsabilă cu reglementarea piețelor financiare italiene.

Activitatea sa vizează protecția investitorilor.

În acest sens, CONSOB este autoritatea competentă pentru asigurare:

 • transparența și comportamentul corect al participanților pe piața financiară;
 • dezvăluirea de informații complete și exacte către publicul investitor de către companiile listate;
 • acuratețea faptelor reprezentate în prospectele referitoare la ofertele de valori mobiliare către publicul investitor;
 • respectarea reglementărilor de către auditorii înscriși în Registrul special.

CONSOB desfășoară investigații cu privire la potențialele încălcări ale legii privind tranzacțiile privilegiate și manipularea pieței.

Japonia

Agenția de Servicii Financiare a Japoniei (FSA JP)
Website Oficial

JFSA țintește să contribuiască la creșterea nivelului de trai al națiunii prin promovarea creșterii sustenabile a sectorului de afaceri și a economiei:

 • prin asigurarea unui model eficient și efectiv de intermediere financiară, asigurarea stabilității financiare și a integrității și transparenței pieței;
 • prin utilizarea din economia globală a tuturor factorilor ce contribuie la tehnologii de inovație financiară, în interesul dezvoltării sistemului financiar național.
Asociația Financiară a Instrumentelor Derivate a Japoniei (FFAJ)
Website Oficial

Obiectivele principale ale Asociației Financiare a Instrumentelor Derivate a Japoniei (FFAJ):

 • Formularea procedurilor de reglementare a membrilor săi, oferindu-le servicii de audit, consultantă și recomandări;
 • Găsirea unor soluții rapide la plângerile investitorilor și medierea în relație cu membrii săi;
 • Cercetarea și dezvoltarea atât a pieței financiare derivate locale cât și a celei internaționale, prin utilizarea de date statistice și pregătirea de recomandări pentru creșterea sustenabilă a industriei financiare;
 • Emiterea de publicații financiare, susținerea de seminarii și pregătiri profesionale precum și menținerea relației cu publicul prin website-ul său.

Kenya

Autoritatea piețelor de capital din Kenya (CMA Kenya)
Website Oficial

Autoritatea Piețelor de Capital este o agenție publică independentă înființată printr-un act al Parlamentului, Cap 485 A în temeiul Trezoreriei și Planificării Naționale. Autoritatea a luat ființă la 15 decembrie 1989, când a fost adoptată Legea și a fost inaugurată în martie 1990.

CMA este un organism de reglementare însărcinat cu responsabilitatea principală de supraveghere, autorizare și monitorizare a activităților intermediarilor de pe piață, inclusiv a bursei de valori și a sistemului central de depozitare și decontare, precum și a tuturor celorlalte persoane autorizate conform Legii piețelor de capital. Ea joacă un rol esențial în economie prin facilitarea mobilizării și alocării resurselor de capital pentru finanțarea investițiilor productive pe termen lung.

Autoritatea își derivă competențele de a reglementa și de a supraveghea industria piețelor de capital din Legea piețelor de capital și din regulamentele emise în temeiul acesteia. Funcțiile de reglementare ale Autorității, astfel cum sunt prevăzute de lege și de reglementări, includ următoarele:

 • Licențierea și supravegherea tuturor intermediarilor de pe piața de capital;
 • Asigurarea unei conduite corecte a tuturor persoanelor autorizate și a instituțiilor de piață;
 • Reglementarea emiterii produselor pieței de capital (obligațiuni, acțiuni etc.);
 • Promovarea dezvoltării pieței prin cercetarea de noi produse și instituții;
 • Promovarea educației investitorilor și a conștientizării publicului;
 • Protejarea intereselor investitorilor;
 • Componența Consiliului.

Letonia

Comisia Piețelor Financiare și de Capital din Letonia (FCMC)
Website Oficial

Comisia Pietelor Financiare și de Capital din Letonia este o instituție publică autonomă, care are funcția de supraveghere a sistemului bancar din Letonia, a instituțiilor de credit, a companiilor de asigurare, a companiilor de brokeraj, a participanților la piața instrumentelor financiare precum și a fondurilor de pensii private și a institutiilor de plăți electronice.

Comisia Piețelor Financiare și de Capital asigură stabilitatea, competitivitatea și dezvoltarea piețelor financiare și de capital, precum și protecția investitorilor, deponenților și a persoanelor asigurate.

Liban

Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Liban (CMA LB)
Website Oficial

Autoritatea de supraveghere a pieței de capital (CMA) este un organism de reglementare independent instituit prin Legea nr. 161 a piețelor de capital, ratificată la 17 august 2011. Principala responsabilitate a CMA este reglementarea, supravegherea, licențierea și monitorizarea activităților pieței de capital libaneze conform reglementărilor stipulate prin Legea nr. 161/2011 a pieței de capital.

CMA are două obiective principale care subliniază misiunea și viziunea sa strategică:

 1. Promovarea și dezvoltarea pieței de capital libaneze;
 2. Protejarea investitorilor împotriva activităților frauduloase, prin emiterea de reglementări care sunt în conformitate cu cele mai bune practici internaționale și prin controlul și auditul adecvat al tuturor instituțiilor care se ocupă de instrumente financiare.

Conform Legii 161/2011, CMA emite reglementări și supraveghează piețele financiare în efortul de a reduce riscul sistemic pe piață, vizând totodată dezvoltarea și promovarea utilizării piețelor de capital în Liban. Gestionarea riscurilor se realizează prin promovarea unui cadru de reglementare transparent și a unei supravegheri în detaliu a sistemului financiar, care permite CMA să identifice riscurile potențiale care pot dăuna sistematic piețelor financiare și să se angajeze în mod prealabil pentru a le atenua.

Din perspectiva protecției investitorilor, CMA recunoaște că emiterea de reglementări diligente în numele său este extrem de importantă pentru o funcționare sigură și eficientă a pieței. Ca parte a mandatului său, CMA se concentrează, de asemenea, pe educația investitorilor în vederea îmbunătățirii educației publice și a sensibilizării cu privire la piețele financiare și la riscurile asociate. Acest lucru nu numai că ajută investitorii, dar va îmbunătăți și eficiența piețelor de capital, va stimula încrederea și va reduce riscul.

Luxemburg

Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar (CSSF)
Website Oficial

Comisia de Supraveghere a Sectorului Financiar (The Commission de Surveillance du Secteur Financier - CSSF) este autoritatea de supraveghere a sectorului financiar luxemburghez.

Atribuțiile și domeniul său de competență sunt prevăzute în Secțiunea 2 din Legea din 23 decembrie 1998 de instituire a unei comisii de supraveghere a sectorului financiar („Commission de surveillance du secteur financier”) („Legea organică”).

CSSF își îndeplinește atribuțiile de supraveghere prudențială și de supraveghere a piețelor în scopul asigurării siguranței și solidității sectorului financiar, exclusiv în interes public. În limitele atribuțiilor sale, se asigură în special că persoanele autorizate și emitenții respectă reglementările aplicabile acestora, inclusiv cele care vizează asigurarea protecției consumatorilor financiari și prevenirea utilizării sectorului financiar în scopuri de spălarea banilor sau finanțarea terorismului.

CSSF reprezintă Luxemburgul în domeniul supravegherii europene și internaționale.

Malta

Autoritatea de Servicii Financiare a Republicii Malta (MFSA (MiFID))
Website Oficial

MFSA este singurul reglementator pentru activități privind serviciile financiare în Malta. Acesta reglementează și supervizează instituțiile financiare și de credit, fondurile de investiții, de hedging respectiv firmele de asigurări și de asemenea activitatea Depozitarului Central.

MFSA emite note de recomandare, monitorizează dezvoltarea locala și internațională, lucrează împreună cu părțile implicate în problemele legislative și joacă rolul principal în formare profesională. Încurajează standarde ridicate de conformitate și gestionează departamentul de protecție a consumatorilor.

Marea Britanie

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Marea Britanie (FCA UK)
Website Oficial

FCA reglementează industria serviciilor financiare în Marea Britanie.

Obiectivul principal este să asigure stabilitatea și buna funcționare a piețelor financiare astfel încât consumatorii să primeasca un serviciu corect. Acest lucru înseamnă că, industria financiară să funcționeze cu integritate, firmele să ofere clienților produse și servicii corespunzătoare astfel încât consumatorii să aibă încredere că firmele au cele mai bune interese pentru a deservii nevoilor acestora.

Mauritius

Comisia de Servicii Financiare a Republicii Mauritius (FSC MU)
Website Oficial

FSC este organismul integrat de reglementare pentru sectorul de servicii financiare (altele decat cele bancare) și a afacerilor globale. FSC licențiază „dealeri de investiții” și nu brokeri forex.

Reglementările stricte și supravegherea sunt esențiale pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar. Obiectivul FSC este de a pozitiona Mauritius ca o jurisdicție importantă cu o balanță corectă între reglementarea și dezvoltarea afacerilor.

Noua Zeelandă

Autoritatea Piețelor Financiare din Noua Zeelandă (FMA)
Website Oficial

Autoritatea Piețelor Financiare (FMA) s-a construit ca o agenție independentă cu un rol determinant în reglementarea pieței de capital și a serviciilor financiare în Noua Zeelandă.

Ca reglementator al unui sistem bazat pe risc, FMA își concentrează resursele acolo unde crede că există un risc semnificativ pentru a se atinge obiectivele.

Viziunea principala a FMA este să promoveze și să faciliteze dezvoltarea onestă, eficientă și transparentă a pieței financiare.

Registrul Furnizorilor de Servicii Financiare din Noua Zeelandă (FSPR)
Website Oficial

Guvernul a creat FSPR ca parte componentă a sa, pentru a face sectorul de servicii financiare mai ușor de monitorizat și transparent.

Scopul acestei instituții este atât să ofere publicului larg precum și altori instituții reglementatoare acces la informații despre furnizorii de servicii financiare cât și pentru a interzice anumitor entități sau persoane să ofere aceste servicii.

Portugalia

Comisia Portugheză pentru Piața Valorilor Mobiliare (CMVM)
Website Oficial

CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (Comisia Portugheză pentru Piața Valorilor Mobiliare) a fost înființată în mai 1991 (Decretul-Lege nr. 142-A/91 din 10 aprilie) și are sarcina de a supraveghea și reglementa piețele instrumentelor financiare, precum și agenți care operează pe acele piețe și care promovează protecția investitorilor. CMVM are, de asemenea, următoarele responsabilități:

 • Sancționează încălcările Codului Valorilor Mobiliare și ale legislației suplimentare;
 • Asigurarea stabilității piețelor financiare contribuind la identificarea și prevenirea riscului sistemic;
 • Contribuie la dezvoltarea piețelor instrumentelor financiare;
 • Furnizarea de informații și gestionarea reclamațiilor din partea investitorilor de retail;
 • Mediază conflictele dintre entitățile supuse supravegherii sale și dintre acestea și investitori;
 • Asistența Guvernului și a membrului său responsabil cu Finanțe;
 • Îndeplinește orice alte atribuții care îi sunt atribuite prin lege.

Rusia

Centru pentru Reglementarea Instrumentelor Financiare OTC (CRFIN)
Website Oficial

Centrul pentru Reglementarea Instrumentelor Financiare OTC (CRFIN) este o entitate non-profit, organizată după propriile reguli, care țintesc să acorde piței de retail Forex o importanță sporită în cadrul industriei financiare din Rusia.

Misiunea principală este crearea de mecanisme pe segmentul de schimburi valutare al pieței Forex care sunt necesare pentru dezvoltarea, transparența, corectitudinea și performanța mediului de afaceri precum și pentru protecția interesului membrilor participanți.

Seychelles

Autoritatea de Servicii Financiare a Seychelles (FSA SC)
Website Oficial

Rolul Autorității de Servicii Financiare (FSA) este de a crea un mediu favorabil pentru creșterea și dezvoltarea industriei serviciilor financiare din Seychelles, concominent cu strategia de dezvoltare economică a țării și în conformitate cu normele locale și internaționale precum și cu Cele mai Bune Practici.

Pe langa rolul de mai sus, FSA Seychelles mai are ca obiectiv protecția participanților din sectorul serviciilor financiare non-bancar din Seychelles, prin construirea unui mediu profesionist și etic.

Sf. Vicențiu și Grenadinele

Autoritatea de Servicii Financiare a Sf. Vicențiu și Grenadinele (FSA SVG)
Website Oficial

Autoritatea de Servicii Financiare reglementează și supraveghează sectorul serviciilor financiare internaționale precum și instituțiile financiare non-bancare în concordanță cu legislația națională în vigoare și a celor mai bune practici internaționale pentru a se asigura că aceste sectoare au o reputație bună și contribuie la dezvoltarea economică și socială a statului St. Vicențiu și Grenadinele.

Statele Unite

Asociatia Națională a Pieței Futures (NFA)
Website Oficial

Încrederea investitorilor este crucială pentru piețele derivate și cea mai bună cale de a câștiga încrederea investitorilor este de a asigura faptul că cele mai înalte standarde de integritate sunt cerute tuturor participanților și intermediarilor.

Asociația Națională a Pieței Futures (NFA) este un organism de sine stătător, format pentru Industria Pieței Derivate din U.S. NFA se străduiește în fiecare zi să supravegheze integritatea pieței, să protejeze investitorii și să ajute membrii săi să-și îndeplinească responsabilitățile de reglementare.

Autoritatea de Reglementare a Sectorului Financiar din SUA (FINRA)
Website Oficial

FINRA este cea mai mare agenție independentă ce reglementează sectorul pieței valorilor mobiliare, a tuturor organizațiilor din Statele Unite. Obiectivele FINRA sunt cele de a proteja investitorii americani prin asigurarea unor operațiuni oneste, corecte, din industria valorilor mobiliare.

Fiecare caracteristică a sectorului de valori mobiliare, incluzând registrarea și instruirea participanților la piață, elaborarea și aplicarea de reguli precum și legile federale, evaluarea companiilor implicate în acest sector, educarea și instruirea investitorilor, transmiterea de rapoarte de tranzacționare cât și administrarea forumului de soluționare a disputelor, este acoperită de FINRA. Reglementarea contractelor din piața de capital a Statelor Unite este de asemenea sub incidența și competențele FINRA.

În actualul climat economic global sofisticat, FINRA acționează ca o instituție ce reprezintă interesele investitorilor; activitatea sa este concentrată pentru a asigura soliditatea pieței și țintește către problemele de reglementare a pieței pentru a proteja piața și investitorii.

Comisia de Tranzacționare a Contractelor Futures din Statele Unite (CFTC)
Website Oficial

Misiunea Comisiei de Tranzacționare a Contractelor Futures din Statele Unite (CFTC) este de a promova piețele deschise, transparente, competitive, cu o situație financiară solidă, pentru a evita riscul sistemic și pentru a proteja participanții la piață precum și fondurile acestora, consumatorii și a publicului larg, de fraudă, manipulare și de practici abuzive legate de instrumente financiare derivate și alte produse care sunt supuse tranzacționării pe aceste piețe.

Comisia Pieței de Capital din SUA (SEC)
Website Oficial

SEC în Statele Unite asigură protecția investitorilor, menținerea unei piețe corecte, precum și respectarea adecvării capitalului. Principalii participanți ai piaței de valori mobiliare sunt controlați de către aceasta agenție. Principala preocupare a SEC este de a face cunoscut informațiile cu caracter important, protejarea împotriva fraudelor și corectitudinea relațiilor de afaceri.

Investitorii bine educați și raționali sunt cel mai important mecanism al funcționării unei piețe eficiente, deoarece aceștia reprezintă o sursă majoră de informare. O diversitate informațională aliniată cu reputația investitorilor este publicată de către SEC pe site-ul său, incluzând baze de date cu documente supuse analizei și atenționării corespunzătoare.

SEC reglementează și controlează piața valorilor mobiliare din Statele Unite în cooperare cu multe alte agenții, incluzând congresul American, o varietate de instituții private și alte organizații. Un lucru important este acela ca, președintele agenției participă împreună cu alte oficialități publice, într-un grup de lucru al piețelor financiare pentru dezvoltarea acesteia.

Suedia

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Suedia (FSA SE (MiFID))
Website Oficial

Comisia pentru supravegherea piețelor financiare din Suedia este o agenție guvernamentală. Aceasta luptă să asigure stabilitatea financiară și drepturile consumatorilor de produse financiare. Fiecare companie implicată în piețele financiare din Suedia se află sub jurisdicția și supravegherea FSA. Analiza evolutiei pieței, evaluarea solidității companiilor, industriei și pieței în general se afla printre prioritățile FSA. Acordând atenție riscurilor și măsurilor de control, asigurăm conformarea la actele normative în viguare.

FSA licențiază orice activitate asociată cu serviciile financiare. Competențele legislative ale FSA implică asigurarea unor standarde și amendamente conform actelor normative în viguare. În caz de nerespectare legislației aflate în viguare sau de manipulare evidentă a pieței, vor fi demarate investigații imediat atât asupra persoanelor și companiilor rezidente în Suedia cât și asupra celor nerezidente.

FSA elaborează reguli privind contabilitatea și raportarea situatiilor financiare, garantând astfel informarea continuă a publicului în legatură cu activitățile desfășurate de companii.

Vanuatu

Comisia de Supraveghere Financiară din Vanuatu (VFSC)
Website Oficial

Comisia Serviciilor Financiare din Vanuatu (VFSC) a fost oficial formată în Decembrie 1993, după ce parlamentul Vanuatu a emis ordonanța "Vanuatu Financial Services Commission Act No. 35 of 1993". Înainte de aceasta, instituție se numea "The Registrar of Companies and the Official Receivership Department of the Treasury" până în 1971, fiind sub administrația Britanică iar mai apoi, după independența din iulie 1980, s-a numit "The Ministry of Finance and Economic Management".

Pe scurt, funcția principală a VFSC este să mențină și să opereze un Registru efectiv și eficient. În plus are în atribuții să reglementeze și să supervizeze industria serviciilor financiare non-bancare a Vanuatu. Această funcție include promovarea la nivel internațional a sectorului financiar și protejarea reputației acesteia de oameni de afaceri indezirabili.