Reglementatori ai pieței Forex

Africa de Sud

Comisia de Supraveghere Financiară din Africa de Sud (FSCA ZA)

FSB este o instiuție independentă, înființată să supravegheze sector financiar non-bancar în interesul public, susținută în totalitate de către taxele și impozitele percepute în industrie.

După mai bine de 20 de ani de reglementare a sectorului financiar non-bancar al Africii de Sud, FSB a devenit o autoritate recunoscută în sectorul său de activitate atât la nivel local cât și internațional. De-a lungul timpului a contribuit la stabilitatea industriei în timp ce își îndeplinea mandatul de a proteja consumatorul de produse și servicii financiare.

Australia

Comisia Pieței de Capital și a Investițiilor a Australiei (ASIC)

ASIC este organismul de reglementare a serviciilor corporatiste și a pieței financiare din Australia.

ASIC contribuie la reputația și bunăstarea Australiei prin oferirea asigurării că piețele financiare din Australia sunt corecte și transparente, totodată oferind încredere și informând continuu investitorii și consumatorii de servicii financiare.

Bahamas

Comisia Titlurilor de Valoare din Bahamas (SCB)

Comisia Pieței de Capital din Bahamas (“Comisia”) este o instituție independentă înființată în 1995 ca urmarea "Securities Board Act din 1995". Această lege a fost îmbunătățită și înlocuită de noua legislație. Mandatul comisiei este acum definit în "Securities Industry Act din 2011 (SIA, 2011)". Comisia este responsabilă pentru administrarea SIA din 2011 și pentru Investment Funds Act din 2003 (IFA, 2003), ce supraveghează și reglementează activitatea fondurilor de investiții, titlurilor de valoare și a pietei de capital. Comisia a fost propusă pentru aplicarea legii "Inspector of Financial and Corporate Services" efectiv din 1 Ianuarie 2008 și este responsabilă pentru administrarea "Financial and Corporate Service Providers Act" din 2000.

Obiectivul Comisiei este de a supraveghea și reglementa activitățile fondurilor de investiții, titlurilor de valoare și a pietei de capital, de a proteja investitorii totodată cu sporirea încrederii în instituțiile publice precum și a integrității acestor piețe.

Belarus

Banca Națională a Republicii Belarus (NBRB)

Banca Națională a Republicii Belarus (denumită în continuare „Banca Națională”) este banca centrală și o agenție guvernamentală a Republicii Belarus care funcționează exclusiv în interesul Republicii Belarus.

În desfășurarea activităților sale, Banca Națională este ghidată de Constituția Republicii Belarus, Codul bancar al Republicii Belarus, legile Republicii Belarus, actele juridice de reglementare ale președintelui Republicii Belarus și Statutul Băncii Naționale a Republicii Belarus și este independentă în activitățile sale.

Banca Națională este o persoană juridică care are sigiliul cu Stema de stat a Republicii Belarus și o înscripție "Национальный банк Республики Беларусь" (Banca Națională a Republicii Belarus).

Principalele obiective ale Băncii Naționale sunt următoarele:

 • asigurarea stabilității prețurilor;
 • menținerea stabilității sistemului bancar din Republica Belarus;
 • asigurarea funcționării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de plăți.

Belize

Comisia Internațională de Servicii Financiare din Belize (IFSC)

Mandatul IFSC include:

 • promovarea și dezvoltarea Belize ca centru internațional de servicii financiare;
 • protejarea și creșterea reputației Statului Belize ca un centru financiar de off-shore;
 • oferirea de servicii de supraveghere adecvate pentru sistemul de servicii financiare internaționale;
 • formularea de politici și oferirea de consultanță și asistență guvernului privind cadrul legal al acestor tipuri de servicii;
 • colectarea, depozitarea și diseminarea informațiilor într-un interval de timp rezonabil, tuturor părților interesate de noile tendințe în sectorul acestor servicii.

Bulgaria

Banca Națională a Bulgariei (BNB (MiFID))

Obiectivul major al Băncii Naționale a Bulgariei este stabilitatea prețurilor prin asigurarea stabilității monedei locale. Banca Națională a Bulgariei acceptă crearea și funcționarea unor sisteme de plăți eficiente și își exercită autoritatea asupra acestora.

Comisia de Supraveghere Financiara a Bulgariei (FSC BG (MiFID))

Principala misiune a instituției este să asiste prin mijloace legale, administrative și informaționale menținerea stabilității și transparenței sectorului financiar nebancar și să asigure protecția consumatorilor de servicii financiare.

Canada

Comisia de Supraveghere Financiară din British Columbia (BCSC)

BCSC este o instituție guvernamentală teritorială responsabilă cu controlul și guvernarea dinamică a pieți de capital datorită autonomiei și ajustabilității. Fiind una din agențiile guvernamentale, raportează către legislația federală responsabilă pentru administrarea pieței de capital. Autofinanțarea BCSC evidențiază faptul că nu plătitorii de taxe ci participanții la piață contribuie la funcționarea pieței de capital.

BCSC își asumă responsabilitatea pentru reglementarea pieței de capital în British Columbia prin legislatia Federală a Pieței de Capital.

Protejarea și promovarea interesului investitorilor este obiectivul principal al BCSC care poate fi atins doar prin impregnarea următoarelor idei:

 • O piață echilibrată și transparentă ce garantează certitudinea și încrederea participanților
 • Dezvoltarea sectorului pieței de capital prin competitivitate și dinamică promovând astfel oportunități multiple pentru investitorii în piata de capital.

Comisia Pieței de Capital din Ontario (OSC)

Toate piețele de capital din Ontario, încluzând piețele de valori mobiliare, piețele derivate și instrumentele cu venit fix sunt sub reglementarea OSC. Fiind o instituție finanțată din surse proprii, OSC este în acelasi timp o instituție guvernamentală. Această înseamnă ca OSC este subordonată legislației federale respectiv sub Ministerul de Finanțe.

Atât "Commodity Futures Act" cât și "Securities Act" al provinciei Ontario sunt administrate și subordonate acestui organism. De asemenea "Business Corporations Act", mai exact câteva din prevederile acestuia sunt controlate ți reglementate de cître OSC.

Conform legislației OSC, obligațiile sunt stabilite în următoarele sectoare:

 • Dezvoltarea și aplicarea de reguli ce sporesc securitatea fondurllor investitorilor
 • Descurajarea practicilor ce duc în eroare investitorii precum și prevenția acestora
 • Cultivarea corectitudinii și integrării în piețele de capital
 • Adoptarea siguranței investitorilor și încrederea în piețe

Organizația de Reglementare în Industria Investițiilor a Canadei (IIROC)

IIROC își desfasoară activitatea de reglementator fiind responsabilă de întocmirea și punerea în aplicare a legilor privind profesionalismul și modul de gestionare a afacerilor de către firmele de investiții și a angajaților acestora precum și de întocmirea și aplicarea regulilor de intergritate a pieței de capital canadiene privind activitatea de tranzacționare.

Pentru a-și îndeplini mandatul de organism reglementator național independent, IIROC este guvernată de principiile integrității, transparenței și onestității.

Cipru

Banca Centrală a Ciprului (CBC (MiFID))

Apărarea stabilității sistemului financiar constituie una dintre principalele sarcini ale Băncii Centrale a Ciprului. Aceasta contribuie la realizarea acestui obiectiv, inter alia, prin realizarea supravegherii micro-prudențiale și a stabilității sistemului bancar.

Comisia Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare a Republicii Cipru (CySEC (MiFID))

Comisia Pieței de Capital și a Valorilor Mobiliare a Republicii Cipru (CySEC) este o autoritate publică independentă de supraveghere pentru piața serviciilor de investiții financiare și ale tranzacțiilor de valori mobiliare desfășurate în cadrul Republicii Cipriote.

CySEC va executa supervizarea eficientă pentru a asigura protecția investitorilor și dezvoltarea corectă a pieței de capital.

Danemarca

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Danemarca (FSA DK (MiFID))

Misiunea comisiei de supraveghere financiară din Danemarca este de a supraveghea diverse instituții financiare precum băncile, fondurile mutuale, institutțile de credit și companiile de asigurări. Asigurarea solvabilității este prioritatea de bază a acestei instituții de reglementare. Activitatea de supraveghere înseamnă ca toate instituțiile financiare trebuie să dețină fonduri proprii astfel încât să-și acopere toate riscurile.

Așadar toate piețele de capital din Danemarca sunt controlate de această organizație. Aceasta supraveghează de asemenea dacă instituțiile financiare își îndeplinesc îndatoririle și obligațiile cu privire la publicarea tuturor infomațiilor (prospecte, informații din interior, etc.). În cele din urmă toate cazurile de abuz de piață sunt sancționate de către Comisia de supraveghere Daneză. În afara activitații de supraveghere, această instituție contribuie la colectarea de date statistice precum și la asistarea în dezvoltarea legislației financiare.

Elveția

Autoritatea de Supraveghere a Piețelor Financiare din Elveția (FINMA)

FINMA își desfasoară activitatea sa de supraveghetor în interesul Centrului Financiar din Elveția pentru investitori, creditori și asiguratori.

Obiectivul principal al organismului de supraveghere al piețelor financiare este să asigure funcționarea corespunzătoare al piețelor financiare și protejarea clienților împotriva insolvenței.

Emiratele Arabe Unite

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Dubai (DFSA)

Activitatea economica în spațiul liber din Dubai este reglementată de DFSA.

Managementul resurselor și a valorilor mobiliare, executarea serviciilor bancare, finanțele islamice, tranzacționarea acțiunilor internaționale și a derivatelor cât și sectorul asigurărilor intră sub incidență și competențele DFSA.

Activitatea DFSA este bazată pe principiul riscurilor și evitarea implicațiilor reglementatoare ne-necesare. Mai mult, DFSA precizează clar că obligațiile fiecărei instituții sunt de a se conforma măsurilor de risc stabilite de reglementator.

Sub aceste circumstanțe, prioritățile includ optimizarea riscului de afaceri pentru ciclul economic identificat, evaluarea riscurilor pentru a consolida piața locală și internațională.

Conform DFSA, eficiența reglementărilor bazate pe modelele de risc este mult mai importantă decât modul de implementare.

Autoritatea Pieței de Capital și a Mărfurilor din EAU (SCA UAE)

Atingerea sarcinilor federale a fost dintotdeauna principalul obiectiv al Autorității Pieței de Capital și a Mărfurilor. Actele sale normative definesc și îmbunătățesc cadrul legal al companiilor implicate în sectorul piețelor mobiliare întărind astfel credibilitatea Autorității.

Autoritatea se luptă încontinuu să îmbunătățească administrarea companiilor aflate în subordine, notificându-le despre condițiile generale și legile federale relevante cât și despre alte acte normative suplimentare.

SCA poate licenția toate piețele de valori mobiliare din EAU ce sunt formate prin interconectarea electronică a instituțiilor publice locale.

Managementul pieței va trebui asigurat de comisiile locale cuprinzând doar acei membrii care nu sunt participanți la piața de capital sub forma de institutii publice-private sau activități ale caselor de brokeraj.

Principalele obiective al acestei agenții sunt:

 • de a proteja investitorii
 • definirea unui comportament adecvat care promovează o afacere corecta și o eficiență a pieței
 • adoptarea de măsuri relevante de control.

Banca Centrală a Emiratelor Arabe Unite (CB UAE)

Responsabilitatea principală a Băncii Centrale (CB UAE) este să formuleze și implementeze politici bancare, de creditare și monetare, pentru a asigura creșterea sustenabila a economiei naționale a UAE într-o maniera echilibrată.

Banca Centrală (CB UAE) are ca obiectiv menținerea unui curs fix al monedei naționale (dirham) în relație cu dolarul american (USD) și de asigura convertibilitatea gratuită a monedei naționale în monede străine, pe langa statutul de "Bancă a Băncilor", Bancă Guvernamentală și consultant financiar.

Europa

Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Europa (ESMA)

De la 1 Ianuarie 2011 ESMA a început să funcționeze în locul fostei instituții CESR (Comitetul pentru Reglementarea Pieței de Capital din Europa). Cea din urmă a fost o instituție independentă la nivelul Comisiei Europene dând naștere la ESMA. De atunci ESMA și-a asumat responsabilitatea pentru protecția și suportul stabilității sectorului financiar din EU.

Având o colaborare îndeaproape cu EBA, EIOPA și alte organizații europene pentru supravegherea sistemului bancar, a pieței de asigurări și a pensiilor private, au asigurat ESMA întreținerea unei relații armonioase în interiorul sectoarelor financiare și a organismelor reglementatoare. Cu toate acestea rolul principal al ESMA rămâne neschimbat - de a crea și administra funcționarea corespunzătoare a piețelor de valori mobiliare. Acest lucru înseamnă sș ofere piețelor unitate, transparență, eficiență și corectitudine. Îmbunătățirea și întărirea sectorului de investiții este o altă prioritate a ESMA.

Germania

Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (BaFIN (MiFID))

Autoritatea Federală de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin) supraveghează băncile/ furnizorii de servicii financiare, brokerii de asigurări și tranzacționarea cu valori mobiliare.

BaFin operează în interesul public. Obiectivul său principal este să asigure funcționarea corespunzătoare, stabilitatea și integritatea sistemului financiar German. Clienții bancari, deținătorii de asigurări și investitorii trebuie să aibă încredere în sistemul financiar.

Grecia

Comisia Pieței de Capital a Republicii Elene (HCMC (MiFID))

HCMC (Comisia Pieței de Capital a Republicii Elene) este unul dintre cele două organisme de reglementare pentru piața financiară din Grecia, cealaltă fiind Banca Națională a Greciei.

HCMC este responsabilă pentru supravegherea aplicării corespunzatoare a legislației pieței de capital. Participa decisiv la formarea cadrului de reglementare a pieței de capital, la nivel național, european și internațional, precum și contribuie activ la operațiunile Consiliului Uniunii Europene, ale ESMA și IOSCO.

Hong Kong

Comisia Financiară PLC (Fina Com)

Comisia Financiară (FinCom PLC) este prima instituție neutră pentru soluționarea disputelor, ce este dedicată pieței Forex și care își desfășoară activitatea într-un mod în care transparența, rapiditatea și educația sunt valorile principale.

Comisia Financiară se asigură că traderii si brokerii beneficiază de o rezoluție foarte rapidă, eficientă, într-o manieră autentică și imparțială și se asigură că toți cei implicați în dispută obțin un răspuns bine fundamentat, contribuind per total la creșterea cunoștințelor despre Forex.

Comisia Pieței de Capital și a celei Derivate din Hong Kong (SFC HK)

SFC reglementează și supraveghează operațiunile de pe piața de capital respectiv de pe piața futures, pentru protejarea investitorilor și pentru promovarea Hong Kong ca un centru financiar internațional, fiind cea mai importantă piață financiară din China.

Insulele Cayman

Autoritatea Monetară a Insulelor Cayman (CIMA)

Pentru a proteja și spori reputația Insulelor Cayman ca al unui centru Financiar Internațional, Autoritatea Monetară a Insulelor Cayman are în componența sa o echipă de oameni foarte bine pregătiți și la curent cu tehnologia existentă, care desfășoară activități corespunzatoare, efective și eficiente, de supraveghere și reglementare în concordanță cu standardele internaționale în vigoare, prin menținerea unui curs de schimb stabil incluzând aici un management prudențial al rezervei valutare.

Insulele Virgine Britanice

Comisia de Servicii Financiare a Insulelor Virgine Britanice (BVIFSC)

Comisia pentru Servicii Financiare din Insulele Virgine Britanice este unicul organism de reglementare a serviciilor financiare al teritoriului.

Comisia pentru Servicii Financiare este agenția responsabilă pentru autorizarea și licențierea companiilor sau persoanelor care doresc să întreprindă afaceri în domeniul serviciilor financiare, pentru monitorizarea mediului în care se desfăsoară aceste servicii financiare și pentru a proteja participanții împotriva oricărui serviciu ilegal sau neautorizat care este oferit în și pe teritoriul Insulelor Virgine Britanice.

Irlanda

Banca Centrală a Irlandei (CBI (MiFID))

CBI este responsabilă atât pentru politicile Băncii Centrale cât și pentru reglementările pieței financiare pentru menținerea stabilității prețurilor în Irlanda, prin politici formulate la nivelul Sistemului European (MiFID).

CBI continuă să ofere suport Guvernului pentru a-și îndepini rolul privind politicile monetare și programele de criză în relația cu Banca Centrală Europeană (ECB) și de asemenea continuă să contribuie cu programe de dezvoltare și analiză în cadrul Sistemului European.

CBI contiuă să implementeze atât politici monetare standarde cât și non-standarde dar și operatiuni la nivel descentralizat.

Japonia

Agenția de Servicii Financiare a Japoniei (FSA JP)

JFSA țintește să contribuiască la creșterea nivelului de trai al națiunii prin promovarea creșterii sustenabile a sectorului de afaceri și a economiei:

 • prin asigurarea unui model eficient și efectiv de intermediere financiară, asigurarea stabilității financiare și a integrității și transparenței pieței;
 • prin utilizarea din economia globală a tuturor factorilor ce contribuie la tehnologii de inovație financiară, în interesul dezvoltării sistemului financiar național.

Asociația Financiară a Instrumentelor Derivate a Japoniei (FFAJ)

Obiectivele principale ale Asociației Financiare a Instrumentelor Derivate a Japoniei (FFAJ):

 • Formularea procedurilor de reglementare a membrilor săi, oferindu-le servicii de audit, consultantă și recomandări;
 • Găsirea unor soluții rapide la plângerile investitorilor și medierea în relație cu membrii săi;
 • Cercetarea și dezvoltarea atât a pieței financiare derivate locale cât și a celei internaționale, prin utilizarea de date statistice și pregătirea de recomandări pentru creșterea sustenabilă a industriei financiare;
 • Emiterea de publicații financiare, susținerea de seminarii și pregătiri profesionale precum și menținerea relației cu publicul prin website-ul său.

Letonia

Comisia Piețelor Financiare și de Capital din Letonia (FCMC)

Comisia Pietelor Financiare și de Capital din Letonia este o instituție publică autonomă, care are funcția de supraveghere a sistemului bancar din Letonia, a instituțiilor de credit, a companiilor de asigurare, a companiilor de brokeraj, a participanților la piața instrumentelor financiare precum și a fondurilor de pensii private și a institutiilor de plăți electronice.

Comisia Piețelor Financiare și de Capital asigură stabilitatea, competitivitatea și dezvoltarea piețelor financiare și de capital, precum și protecția investitorilor, deponenților și a persoanelor asigurate.

Liban

Autoritatea de Supraveghere a Pieței de Capital din Liban (CMA LB)

Autoritatea de supraveghere a pieței de capital (CMA) este un organism de reglementare independent instituit prin Legea nr. 161 a piețelor de capital, ratificată la 17 august 2011. Principala responsabilitate a CMA este reglementarea, supravegherea, licențierea și monitorizarea activităților pieței de capital libaneze conform reglementărilor stipulate prin Legea nr. 161/2011 a pieței de capital.

CMA are două obiective principale care subliniază misiunea și viziunea sa strategică:

 1. Promovarea și dezvoltarea pieței de capital libaneze;
 2. Protejarea investitorilor împotriva activităților frauduloase, prin emiterea de reglementări care sunt în conformitate cu cele mai bune practici internaționale și prin controlul și auditul adecvat al tuturor instituțiilor care se ocupă de instrumente financiare.

Conform Legii 161/2011, CMA emite reglementări și supraveghează piețele financiare în efortul de a reduce riscul sistemic pe piață, vizând totodată dezvoltarea și promovarea utilizării piețelor de capital în Liban. Gestionarea riscurilor se realizează prin promovarea unui cadru de reglementare transparent și a unei supravegheri în detaliu a sistemului financiar, care permite CMA să identifice riscurile potențiale care pot dăuna sistematic piețelor financiare și să se angajeze în mod prealabil pentru a le atenua.

Din perspectiva protecției investitorilor, CMA recunoaște că emiterea de reglementări diligente în numele său este extrem de importantă pentru o funcționare sigură și eficientă a pieței. Ca parte a mandatului său, CMA se concentrează, de asemenea, pe educația investitorilor în vederea îmbunătățirii educației publice și a sensibilizării cu privire la piețele financiare și la riscurile asociate. Acest lucru nu numai că ajută investitorii, dar va îmbunătăți și eficiența piețelor de capital, va stimula încrederea și va reduce riscul.

Malta

Autoritatea de Servicii Financiare a Republicii Malta (MFSA (MiFID))

MFSA este singurul reglementator pentru activități privind serviciile financiare în Malta. Acesta reglementează și supervizează instituțiile financiare și de credit, fondurile de investiții, de hedging respectiv firmele de asigurări și de asemenea activitatea Depozitarului Central.

MFSA emite note de recomandare, monitorizează dezvoltarea locala și internațională, lucrează împreună cu părțile implicate în problemele legislative și joacă rolul principal în formare profesională. Încurajează standarde ridicate de conformitate și gestionează departamentul de protecție a consumatorilor.

Marea Britanie

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Marea Britanie (FCA UK (MiFID))

FCA reglementează industria serviciilor financiare în Marea Britanie.

Obiectivul principal este să asigure stabilitatea și buna funcționare a piețelor financiare astfel încât consumatorii să primeasca un serviciu corect. Acest lucru înseamnă că, industria financiară să funcționeze cu integritate, firmele să ofere clienților produse și servicii corespunzătoare astfel încât consumatorii să aibă încredere că firmele au cele mai bune interese pentru a deservii nevoilor acestora.

Mauritius

Comisia de Servicii Financiare a Republicii Mauritius (FSC MU)

FSC este organismul integrat de reglementare pentru sectorul de servicii financiare (altele decat cele bancare) și a afacerilor globale. FSC licențiază „dealeri de investiții” și nu brokeri forex.

Reglementările stricte și supravegherea sunt esențiale pentru a asigura stabilitatea sistemului financiar. Obiectivul FSC este de a pozitiona Mauritius ca o jurisdicție importantă cu o balanță corectă între reglementarea și dezvoltarea afacerilor.

Noua Zeelandă

Autoritatea Piețelor Financiare din Noua Zeelandă (FMA)

Autoritatea Piețelor Financiare (FMA) s-a construit ca o agenție independentă cu un rol determinant în reglementarea pieței de capital și a serviciilor financiare în Noua Zeelandă.

Ca reglementator al unui sistem bazat pe risc, FMA își concentrează resursele acolo unde crede că există un risc semnificativ pentru a se atinge obiectivele.

Viziunea principala a FMA este să promoveze și să faciliteze dezvoltarea onestă, eficientă și transparentă a pieței financiare.

Registrul Furnizorilor de Servicii Financiare din Noua Zeelandă (FSPR)

Guvernul a creat FSPR ca parte componentă a sa, pentru a face sectorul de servicii financiare mai ușor de monitorizat și transparent.

Scopul acestei instituții este atât să ofere publicului larg precum și altori instituții reglementatoare acces la informații despre furnizorii de servicii financiare cât și pentru a interzice anumitor entități sau persoane să ofere aceste servicii.

Rusia

Centru pentru Reglementarea Instrumentelor Financiare OTC (CRFIN)

Centrul pentru Reglementarea Instrumentelor Financiare OTC (CRFIN) este o entitate non-profit, organizată după propriile reguli, care țintesc să acorde piței de retail Forex o importanță sporită în cadrul industriei financiare din Rusia.

Misiunea principală este crearea de mecanisme pe segmentul de schimburi valutare al pieței Forex care sunt necesare pentru dezvoltarea, transparența, corectitudinea și performanța mediului de afaceri precum și pentru protecția interesului membrilor participanți.

Seychelles

Autoritatea de Servicii Financiare a Seychelles (FSA SC)

Rolul Autorității de Servicii Financiare (FSA) este de a crea un mediu favorabil pentru creșterea și dezvoltarea industriei serviciilor financiare din Seychelles, concominent cu strategia de dezvoltare economică a țării și în conformitate cu normele locale și internaționale precum și cu Cele mai Bune Practici.

Pe langa rolul de mai sus, FSA Seychelles mai are ca obiectiv protecția participanților din sectorul serviciilor financiare non-bancar din Seychelles, prin construirea unui mediu profesionist și etic.

Sf. Vicențiu și Grenadinele

Autoritatea de Servicii Financiare a Sf. Vicențiu și Grenadinele (FSA SVG)

Autoritatea de Servicii Financiare reglementează și supraveghează sectorul serviciilor financiare internaționale precum și instituțiile financiare non-bancare în concordanță cu legislația națională în vigoare și a celor mai bune practici internaționale pentru a se asigura că aceste sectoare au o reputație bună și contribuie la dezvoltarea economică și socială a statului St. Vicențiu și Grenadinele.

Statele Unite

Asociatia Națională a Pieței Futures (NFA)

Încrederea investitorilor este crucială pentru piețele derivate și cea mai bună cale de a câștiga încrederea investitorilor este de a asigura faptul că cele mai înalte standarde de integritate sunt cerute tuturor participanților și intermediarilor.

Asociația Națională a Pieței Futures (NFA) este un organism de sine stătător, format pentru Industria Pieței Derivate din U.S. NFA se străduiește în fiecare zi să supravegheze integritatea pieței, să protejeze investitorii și să ajute membrii săi să-și îndeplinească responsabilitățile de reglementare.

Autoritatea de Reglementare a Sectorului Financiar din SUA (FINRA)

FINRA este cea mai mare agenție independentă ce reglementează sectorul pieței valorilor mobiliare, a tuturor organizațiilor din Statele Unite. Obiectivele FINRA sunt cele de a proteja investitorii americani prin asigurarea unor operațiuni oneste, corecte, din industria valorilor mobiliare.

Fiecare caracteristică a sectorului de valori mobiliare, incluzând registrarea și instruirea participanților la piață, elaborarea și aplicarea de reguli precum și legile federale, evaluarea companiilor implicate în acest sector, educarea și instruirea investitorilor, transmiterea de rapoarte de tranzacționare cât și administrarea forumului de soluționare a disputelor, este acoperită de FINRA. Reglementarea contractelor din piața de capital a Statelor Unite este de asemenea sub incidența și competențele FINRA.

În actualul climat economic global sofisticat, FINRA acționează ca o instituție ce reprezintă interesele investitorilor; activitatea sa este concentrată pentru a asigura soliditatea pieței și țintește către problemele de reglementare a pieței pentru a proteja piața și investitorii.

Comisia de Tranzacționare a Contractelor Futures din Statele Unite (CFTC)

Misiunea Comisiei de Tranzacționare a Contractelor Futures din Statele Unite (CFTC) este de a promova piețele deschise, transparente, competitive, cu o situație financiară solidă, pentru a evita riscul sistemic și pentru a proteja participanții la piață precum și fondurile acestora, consumatorii și a publicului larg, de fraudă, manipulare și de practici abuzive legate de instrumente financiare derivate și alte produse care sunt supuse tranzacționării pe aceste piețe.

Comisia Pieței de Capital din SUA (SEC)

SEC în Statele Unite asigură protecția investitorilor, menținerea unei piețe corecte, precum și respectarea adecvării capitalului. Principalii participanți ai piaței de valori mobiliare sunt controlați de către aceasta agenție. Principala preocupare a SEC este de a face cunoscut informațiile cu caracter important, protejarea împotriva fraudelor și corectitudinea relațiilor de afaceri.

Investitorii bine educați și raționali sunt cel mai important mecanism al funcționării unei piețe eficiente, deoarece aceștia reprezintă o sursă majoră de informare. O diversitate informațională aliniată cu reputația investitorilor este publicată de către SEC pe site-ul său, incluzând baze de date cu documente supuse analizei și atenționării corespunzătoare.

SEC reglementează și controlează piața valorilor mobiliare din Statele Unite în cooperare cu multe alte agenții, incluzând congresul American, o varietate de instituții private și alte organizații. Un lucru important este acela ca, președintele agenției participă împreună cu alte oficialități publice, într-un grup de lucru al piețelor financiare pentru dezvoltarea acesteia.

Suedia

Autoritatea de Supraveghere Financiară din Suedia (FSA SE (MiFID))

Comisia pentru supravegherea piețelor financiare din Suedia este o agenție guvernamentală. Aceasta luptă să asigure stabilitatea financiară și drepturile consumatorilor de produse financiare. Fiecare companie implicată în piețele financiare din Suedia se află sub jurisdicția și supravegherea FSA. Analiza evolutiei pieței, evaluarea solidității companiilor, industriei și pieței în general se afla printre prioritățile FSA. Acordând atenție riscurilor și măsurilor de control, asigurăm conformarea la actele normative în viguare.

FSA licențiază orice activitate asociată cu serviciile financiare. Competențele legislative ale FSA implică asigurarea unor standarde și amendamente conform actelor normative în viguare. În caz de nerespectare legislației aflate în viguare sau de manipulare evidentă a pieței, vor fi demarate investigații imediat atât asupra persoanelor și companiilor rezidente în Suedia cât și asupra celor nerezidente.

FSA elaborează reguli privind contabilitatea și raportarea situatiilor financiare, garantând astfel informarea continuă a publicului în legatură cu activitățile desfășurate de companii.

Vanuatu

Comisia de Supraveghere Financiară din Vanuatu (VFSC)

Comisia Serviciilor Financiare din Vanuatu (VFSC) a fost oficial formată în Decembrie 1993, după ce parlamentul Vanuatu a emis ordonanța "Vanuatu Financial Services Commission Act No. 35 of 1993". Înainte de aceasta, instituție se numea "The Registrar of Companies and the Official Receivership Department of the Treasury" până în 1971, fiind sub administrația Britanică iar mai apoi, după independența din iulie 1980, s-a numit "The Ministry of Finance and Economic Management".

Pe scurt, funcția principală a VFSC este să mențină și să opereze un Registru efectiv și eficient. În plus are în atribuții să reglementeze și să supervizeze industria serviciilor financiare non-bancare a Vanuatu. Această funcție include promovarea la nivel internațional a sectorului financiar și protejarea reputației acesteia de oameni de afaceri indezirabili.

Cotații live